Det Personlige Interview

Formålet med det personlige interview, er at vurdere om kandidat og job matcher hinanden og samtidig at give kandidaten mulighed for at uddybe sine faglige og personlige kompetencer i forhold til Jobprofilen. Under samtalen afdækkes det umiddelbare match mellem kandidaten og jobbet, ex. styrker og begrænsninger, motivation og arbejdsform. 

Det Personlige Interview hos Profilrekruttering vil typisk indeholde 4 hovedpunkter: 

  • Tilbagemelding på de PersonProfilAnalyser, der er udfyldt i forbindelse med online ansøgningen 
  • Præsentation af virksomhed og stilling 
  • Uddybning af det virtuelle interview 
  • Gennemgang af CV og øvrige bilag 

Samtalen foregår åbent og ærligt og med plads til plads til spørgsmål omkring virksomhed, løn, karrieremuligheder mv. Det er vigtigt, at der under samtalen bliver givet et klart billede af både kandidaten og virksomheden, så det rigtige match kan findes.

Mange kandidater sidder allerede i et job, når de sender en ansøgning til et nyt job. De er derfor som oftest uinteresseret i, at det skal komme frem, at de er jobsøgende. Hos Profilrekruttering videregives kandidatens oplysninger ikke til virksomhed eller andre interessenter før efter 1. samtale og ikke med mindre kandidaten har givet sit samtykke hertil.

Profilrekruttering
VindinggÄrd Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf.: +45 60 94 64 01
Mail: info@profilrekruttering.dk