Skræddersyet Onboarding

Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft bliver en af de største enkeltstående udfordringer for mange virksomheder i nær fremtid.

Små fødselsårgange, øget afhængighed af specialkompetencer og know-how, globalt arbejdsmarkedsperspektiv, større konkurrence om medarbejderne og øgede omkostninger på rekruttering, sammen med den gode forretning i hurtigt at accelerere nye medarbejdere til ”resultatskabere” og fastholde dem, understreger vigtigheden af at ”Onboarde” effektivt.

Profilrekrutterings Onboardingprogram sikrer via en detaljeret, struktureret 12 mdrs. Plan, gennemført med sikker hånd, at den nye medarbejder trygt og hurtigt integreres og arbejder resultatskabende mod klart definerede mål.

Vores skræddersyede Onboardingprogram integrerer – informerer – oplyser – præciserer krav, mål og succeskriterier – tilbagemelder – forventningsafstemmer – oplærer – fastholder – kulturdanner – skaber resultater. Og tilfredse medarbejdere.

Vi sikrer at planen bliver fulgt og udført!

Det er god forretning.

Profilrekruttering
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf.: +45 60 94 64 01
Mail: info@profilrekruttering.dk