Det rigtige match

Find den mest succesfulde kandidat i markedet og ansæt vedkommende og du er sikker på succes. Måske, måske ikke. Succes i jobbet er et samspil af mange ingredienser, såfremt kandidat og virksomhed skal matche. Man kan sagtens være topmedarbejder i eet firma uden at blive tilsvarende i ny organisation, hvor forholdene, kollegerne og ledelsen er en anden. Derfor er det vigtigt at man ikke lader sig forblinde af en kandidats cv og glemmer at vurdere hvilke forudsætninger, som skal være tilstede, for at vedkommende kan udfolde sit potentiale.

Hvis man som chef er meget styrende og kontrollerende, dur det jo ikke at ansætte en kandidat, hvis force er at fungere i et meget delegerende miljø, hvor man agerer på egen hånd. Det er her Profilrekruttering har sin force og kan være den katalysator, som via samtaler, job- og personprofilanalyser med ledelse, kolleger og jobansøger afdækker hvilken kandidattype, som har størst chance for at skabe værdi til virksomheden på både kort og lang sigt.

Harvard Business School har undersøgt forskellen på at ansætte den bedst og den næstbedst kandidat til jobbet. Resultatet er markant! Hvis der er tale om timelønnede er der tale om faktor 3-4, som den bedste er mere produktiv end den næstbedste. For ledere og nøglemedarbejdere hedder det faktor 12, når der sammenlignes på lønsomhed. Der er penge at tjene ved at finde det rette match fra starten.

Det rigtige match går begge veje! Derfor gør Profilrekruttering meget ud af at fortælle de topkandidater, som har været med i opløbet om stillingen, hvorfor de ikke fik jobbet. Uanset hvorfor man ikke fik jobbet, kan det føles som et nederlag, men hvem er taberen; den som fik jobbet, der ikke matchede og måske blev fyret efter ½ år, eller den som fra starten blev valgt fra pga. et forkert match?

Profilrekruttering
VindinggÄrd Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf.: +45 60 94 64 01
Mail: info@profilrekruttering.dk