For virksomheder

Vi finder kandidater til alle stillingsniveauer og bredt inden for alle brancher

Sådan får du den rette person til jobbet

Hos Profilrekruttering finder vi kandidater til alle stillingsniveauer og bredt inden for alle brancher.

Vi assisterer virksomheder igennem en komplet rekrutteringsproces med udarbejdelse af jobanalyser, kravprofiler og stillingsopslag, interviews og indhentning af referencer.

Vi tilbyder fire former for selektion og udvælgelse af nyt personale til:

  • Rekruttering til faste stillinger
  • Headhunting til stillinger der ikke opslås
  • Projektansættelse
  • Vikar

Rekruttering

Vores rekruttering adskiller sig ved, at vi inden vi møder kandidaterne første gang gennemfører en afdækning af kandidaternes faglige kvalifikationer. Dette indebærer, at alle ansøgere besvarer en række spørgsmål, der belyser uddannelse, færdigheder, erfaring og personlighed.
Spørgsmålene udarbejdes i samarbejde med virksomheden, og vægtes så de passer til det enkelte job. Herved opnår vi en række fordele sammenlignet med traditionel rekruttering.

  • Alle kandidater vurderes inden samtalen på baggrund af de opstillede kriterier
  • Vi får flere ansøgninger, fordi det er let for kandidaterne at søge og man søger typisk, når man opdager stillingsopslaget
  • Vores proces kan benyttes fra tablet, smart-phone og pc

På baggrund af besvarelserne, foretager vi en screening af kandidaterne og inviterer de rette kandidater til fortsættelse af processen.

Onboarding

For at sikre at den rette medarbejder også kommer til at fungere optimalt i sit nye job tilbyder Profilrekruttering et onboarding-program på 3-12 måneder.

Onboarding referer til den mekanisme hvorigennem nye medarbejdere tilegner sig den nødvendige viden, færdigheder og adfærd for at blive effektive organisatoriske medlemmer. Profilrekruttering har kompetencerne til at specialdesigne et onboarding-program til din nye medarbejder i din virksomhed.

Organisationsudvikling og ledelsessparring

Har du eller din virksomhed brug for en sparringspartner i forbindelse med reorganisering af virksomheden, optimering af afdelingsprocedurer eller ledelses-sparring har Profilrekruttering kompetencerne til at bringe din virksomhed videre.

Profilrekruttering
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf.: +45 60 94 64 01
Mail: info@profilrekruttering.dk