Facts om ansøgninger

Mange ansættelser sker uden at tage stilling til om den nye medarbejder passer ind i kulturen

Facts om ansøgninger

Engang kunne man se alle ledige stillinger i avisen. Sådan er det heldigvis ikke mere. Man behøver ikke længere vente på det store ugentlige stillings-tillæg for at kunne søge job, fordi alle jobopslag ligger i dag på nettet.

I dag har man muligheden for at sende sin ansøgning med enten almindelig post eller man kan uploade den via internettet. Resultatet er at ansøgningerne stadig behandles på samme måde som tidligere, nemlig ved manuel håndtering. På grund af de ofte mange ansøgninger fravælges ansøgere ofte på baggrund af under 10 sekunders gennemsyn af ansøgningen.

De seneste års mange kurser i CV- og ansøgningsskrivning har gjort screeningsprocessen hos virksomhederne meget vanskelig. Kandidaterne fremstår ofte ensartet.
Arbejdsbyrden med at gennemlæse, sortere og udvælge bliver derfor en næsten uoverskuelig opgave. Derfor tilbydes jobbet oftest til en kandidat blandt de hurtigste ansøgere, hvorfor mange egentlig bedre egnede sorteres fra.

En ledig stilling er desværre ikke lig med kvalificerede ansøgere. Mange potentielle ansøgere opgiver helt at søge, fordi processen simpelthen er for langsommelig og tidskrævende.

Forkert fra start

I dag opstiller virksomhederne mange ufravigelige krav i deres jobopslag. Det sker ene og alene i håb om at sortere de egnede fra de uegnede – og deraf nedbringe arbejdsbyrden med håndtering af de mange ansøgninger.

Når de rette kandidater er fundet og har gennemgået de første samtalerunder plejer den sidste formelle samtale at handle om ansættelsesvilkår. Gensidige forventninger til ansættelsesvilkår burde afklares helt fra start for at undgå, at kandidater enten fravælges eller selv springer fra i sidste øjeblik.

40 % af alle ansættelser afsluttes indenfor et år på grund af utilfredshed fra enten arbejdstager eller arbejdsgiver. Måske er tallet netop så højt fordi 40 % af alle nyansættelser sker uden en personprofilanalyse.

Se ledige jobs
Profilrekruttering
Vindinggård Ringvej 1
7100 Vejle
Tlf.: +45 60 94 64 01
Mail: info@profilrekruttering.dk